Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Hebreeën 13:15 t/m 17. De offers waar God een behagen in heeft. Dankdag, bevestiging ambtsdragers. 

1 Kronieken 29:13,14.  Het dankgebed van David. Dankdag.

Daniel 6:11. Daniels afhankelijke gebedsleven.

Exodus 17: 8 t/m 16. Jehova Nissi. Dienst van dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.

Hooglied 2: 4. Het getuigenis van de Bruid. Bediening Heilig Avondmaal.

Mattheus 25:1,2  De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden.

Johannes 7:37.  De roepstem van Jezus op het Loofhuttenfeest.

1 Korinthe 13:4a De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren. Trouwdienst Hielke Visser en Agnes Bakker.

Psalm 146:10. De HEERE, Sions God, regeert.  Doopdienst.

Openbaringen 21:6. Een Woord van Hem Die op de Troon zit.

Agenda

zondag 28 februari 2021 10:00
Leesdienst
zondag 28 februari 2021 16:00
Leesdienst
woensdag 24 maart 2021 14:00
ds. A. J. de Waard - Biddag
woensdag 24 maart 2021 19:30
ds. A. J. de Waard - Biddag