Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Johannes 11:25,26. Leven door Jezus' opstanding.

Mattheus 28:19,20. De discipelen en de prediking.

psalm 85:11,12  Drie wonderlijke ontmoetingen. Doopdienst.

Mattheus 9:38.  Jezus'opdracht om te bidden voor arbeiders in Zijn oogst.

Hebreeën 13:20,21 Een gezegend Pasen toegebeden. Openbare Belijdenis.

Mattheus 27:32. Het kruisdragen.

2 Samuel 9:13. Davids blijvende zorg voor Mefiboseth. Dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.

2 Samuel 9:11b  Aan de tafel van de koning. Bediening Heilig Avondmaal.

Psalm 79:9  Het gebed van Asaf. Biddag dienst.

1 Koningen 3:9. Het gebed van Salomo. Biddag dienst.

Agenda

zondag 16 mei 2021 10:00
Leesdienst
zondag 16 mei 2021 16:00
Leesdienst
zondag 23 mei 2021 10:00
Leesdienst - Eerste Pinksterdag
zondag 23 mei 2021 16:00
Leesdienst - Eerste Pinksterdag