Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

2 Timotheus 4: 6 t/m 8.  Paulus' einde nabij.

Lukas 15:20-24. De jongste zoon vindt zijn Vader.

Lukas 15:17-20a. De gelijkenis van de Vader, deel 1: Zijn jongste zoon.

Jesaja 55:6,7. Het zoeken van de Heere.

Handelingen 2:39. De belofte van Gods genade.

Filippensen 3:7,8. De geestelijke bankrekening van Paulus.

Efeze 1:3,4.  De geestelijke zegening van de Vader.

Deuteronomium 32: 11,12a.  Een lied over Gods trouw.

Handelingen 16:14.  De onweerstaanbare kracht van het Woord.

Psalm 25: 12,13. Leven in de vreze des Heeren. Doopdienst.

Agenda

zondag 7 maart 2021 10:00
Leesdienst
zondag 7 maart 2021 16:00
Leesdienst
zondag 14 maart 2021 10:00
Leesdienst
zondag 14 maart 2021 15:00
ds J. IJsselstein