Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Lukas 1: 67 t/m 70. De lofzang van Zacharias. Dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.

Jesaja 25:6 t/m 9 Een lied vol adventsverwachting. Bediening Heilig Avondmaal.

 Samuel 1:26-28 en 1 Samuel 2:1.  Hanna's Woord en Daad. Dankdag.

1 Samuel 1:10,11. Hanna's tranen.  Dankdag.

Mattheus 7: 13,14.  Een pleidooi tot het volgen van Jezus.

Jesaja 49:16.  De bouw van Sion ligt in Gods handen.

Genesis 26:25. Izaks leven als vreemdeling.

Genesis 26:6.  Izak en Abimelech.

Johannes 8:7 t/m 9.  een schrijvende Jezus. Bevestiging ambtsdragers.

Psalm 2: 12.  De evangelieverkondiging aan vijanden.

Agenda

zondag 20 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 20 juni 2021 16:00
ds. D. W. Tuinier - Bediening Heilige Doop
zondag 27 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 27 juni 2021 16:00
Leesdienst