Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Genesis 5:24. 'Henoch'. 

Handelingen 4:12. De naam 'Jezus'. Doopdienst.

Handelingen 8: 26, 35. De leiding van Gods Geest. Doopdienst.

1 Thessalonicenzen 5:19 Het uitblussen van de Geest.

Hebreeën 12:1 t/m 3 De christelijke loopbaan.

Jesaja 32:15.  De Geest uit de hoogte.

Psalm 68:19.  De Overwinnaar op Hemelvaartsdag.

Psalm 48:10. Het gedenken van Gods weldadigheid.

Romeinen 6:4  De doop verbindt met Christus. Doopdienst.

Lukas 24:5b,6. Opgestaan van de doden. Eerste Paasdag.

Agenda

zondag 20 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 20 juni 2021 16:00
ds. D. W. Tuinier - Bediening Heilige Doop
zondag 27 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 27 juni 2021 16:00
Leesdienst