Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Mattheus 13:3-6.  Een zaaier ging uit (1)

Handelingen 17:30,41. De prediking van Paulus op de Areopagus.

Psalm 84:3 t/m 5  Een verlangen naar het huis van de Heere.

Handelingen 13:48. Zaligheid voor de heidenen.

1 Timotheus 6:12 De goede strijd des geloofs. Belijdenisdienst.

Handelingen 26: 27 t/m 29. Volgeling van Christus.

Mattheus 11:29. Hoe Christus vermoeiden en belasten rust geeft.

Psalm 73. Asaf tot God gebracht.

Genesis 5:24. 'Henoch'. 

Handelingen 4:12. De naam 'Jezus'. Doopdienst.

Agenda

zondag 16 mei 2021 10:00
Leesdienst
zondag 16 mei 2021 16:00
Leesdienst
zondag 23 mei 2021 10:00
Leesdienst - Eerste Pinksterdag
zondag 23 mei 2021 16:00
Leesdienst - Eerste Pinksterdag