Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Jesaja 51:6 Een zekere toekomst. 1. Zeker voorbijgaan, 2. Zeker blijven.  Oudejaarsdienst.

Galaten 4:19  De geboorte van Christus in het hart

Lukas 2:7 De geboorte van de Heere Jezus.

Exodus 2:1 t/m 4  De geboorte van een verlosser of de kleine Mozes en zijn ouders.  Doopdienst.

Genesis 15: 6.  De HEERE verschijnt opnieuw aan Abram.

Jeremia 8: 18 t/m 22. Een drievoudige klacht over Sion. Dankdag.

Richteren 15:14 t/m 19. Simsons dankdag. Dankdag.

Lukas 13:19. De gelijkenis van het mosterdzaad. Doopdienst.

Jesaja 38:17. Hizkia's danklied na een ernstige ziekte.

Markus 6:37b. De opdracht van de Zaligmaker aan Zijn discipelen. Bevestiging ambtsdragers.

Agenda

zondag 16 mei 2021 10:00
Leesdienst
zondag 16 mei 2021 16:00
Leesdienst
zondag 23 mei 2021 10:00
Leesdienst - Eerste Pinksterdag
zondag 23 mei 2021 16:00
Leesdienst - Eerste Pinksterdag