Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Psalm 5. Aanwijzingen voor persoonlijk gebed.

Lukas 19:1 t/m 10. Jezus zoekt Zacheüs.

Handelingen 5:19,20.  Getuigen.

Johannes 14: 26b. Onderwijs van de onmisbare Leermeester.  Doopdienst.

Handelingen 2:39. De beloofde gaven van de Heilige Geest.

Jesaja 44: 3 t/m 5. De beloofde Pinkstergeest.

Johannes 21:7b. Hoe Jezus zich bekend maakt.

Handelingen 20:12.  Een onvergetelijke kerkdienst.

Markus 5:36c.  Het geloof van Jaïrus in de Levensvorst.

Johannes 19:30  De stervende Borg. Goede vrijdag.

Agenda

zondag 1 augustus 2021 10:00
ds. J. IJsselstein
zondag 1 augustus 2021 16:00
ds. J. IJsselstein
zondag 8 augustus 2021 10:00
stud. J.J. Hoogerbrug
zondag 8 augustus 2021 16:00
stud. J.J. Hoogerbrug