Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Handelingen 8: 26, 35. De leiding van Gods Geest. Doopdienst.

1 Thessalonicenzen 5:19 Het uitblussen van de Geest.

Hebreeën 12:1 t/m 3 De christelijke loopbaan.

Jesaja 32:15.  De Geest uit de hoogte.

Psalm 68:19.  De Overwinnaar op Hemelvaartsdag.

Psalm 48:10. Het gedenken van Gods weldadigheid.

Romeinen 6:4  De doop verbindt met Christus. Doopdienst.

Lukas 24:5b,6. Opgestaan van de doden. Eerste Paasdag.

Lukas 23:46. Het sterven van Christus en het sterven van een christen. Goede Vrijdag geschiedenis en troost.

Mattheus 26:75. Het Woord niet geloofd.

Agenda

zondag 19 juli 2020 10:00
ds. B. Labee - Heilige Doop
zondag 19 juli 2020 16:00
ds. B. Labee
zondag 26 juli 2020 10:00
Student M. Boersma
zondag 26 juli 2020 16:00
Student M. Boersma