Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

2 Timotheus 2:8.  Vergeet Pasen niet!

Johannes 21:19. De les van de Meester aan Petrus. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal

Johannes 21:17 De vraag van de Meester aan Simon Petrus. Bediening Heilig Avondmaal.

Job 19:25,26,27. Het geloofsvertrouwen van Job.

Johannes 19:37b Een drievoudig getuigenis. Goede Vrijdag.

Ezechiël 36:26b.  Wat God belooft.  Doopdienst.

Johannes 18:8b. Gearresteerd om te bevrijden. Openbaren belijdenis.

2 Koningen 19:14,15.  Koning Hizkia biddend in Gods huis.

Lukas 18:10 De farizeeër en de tollenaar. Biddag

Mattheus 2:11 De wijzen uit het oosten.

Agenda

zondag 4 juni 2023 16:00
ds. C. Sonnevelt
zondag 11 juni 2023 16:00
stud. J. Janse
zondag 18 juni 2023 15:30
ds. J. Beens
zondag 25 juni 2023 10:00
ds. G. van Manen