Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Numeri 10:29 t/m 32.  Op een splitsing van 2 wegen.

Lukas 7:1 t/m 10. De hoofdman over honderd.

Lukas 10:38 t/m 42. Leven als Christen; leven als Maria in een 'Martha'-tijd. 

Lukas 10:25 t/m 37. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Handelingen 3:19. Een oproep tot bekering gepredikt door Petrus in de tempel.

Johannes 3:7,8.  De wedergeboorte als het werk van de Heilige Geest

Handelingen 5:30 en 31. Jezus in Petrus' verantwoording voor de Joodse Raad.

Handelingen 5: 30 t/m 32. De prediking der verzoening als het werk van de Drie-enige God.

Jesaja 44:3 t/m 5. De Heilige Geest.

Job 19:25 t/m 27. Jobs verwachting van de opstanding.

Agenda

zondag 16 oktober 2022 15:30
ds. W.A. Zondag
zondag 23 oktober 2022 10:00
ds. R.A.M. Visser
zondag 23 oktober 2022 16:00
ds. R.A.M. Visser