De kerkenraad heeft een viertal leden gevraagd om zitting te nemen in de voorbereidingscommissie voor het oprichten van een vertrouwenscommissie voor seksuele intimidatie. Zij volgen in maart en april 2022 de  ’Training Interne Vertrouwenspersoon’  verzorgd door Het Meldpunt, misbruik in kerkelijke situaties. Het ligt in de bedoeling dat na de training de vertrouwenscommissie wordt opgericht en een plan van aanpak wordt uitgevoerd voor bekendmaken aan de gemeente van verwachtingen, mogelijkheden en te verwachten acties van deze commissie. Naar verwachting zullen drie van de vier trainees zitting nemen. 

Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om in voorkomende gevallen contact op te nemen en te overleggen met het Meldpunt van de Gereformeerde Gemeenten. Gegevens over mogelijkheden om contact te maken zie de volgende link: https://www.gergeminfo.nl/seksueel-misbruik.

Agenda

zondag 24 september 2023 10:00
ds. J. Janse
zondag 24 september 2023 16:00
ds. J. Janse
zondag 8 oktober 2023 10:00
ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 8 oktober 2023 16:00
ds. C.G. Vreugdenhil