Tijdens de kerkdiensten is er elke zondagmorgen en -middag kindercrèche. Ook op de meeste andere christelijke feestdagen is er kindercrèche, uitgezonderd de diensten die 's avonds gehouden worden.