De Gereformeerde Gemeente te Groningen is ontstaan in 1938, nadat in 1937 enkele personen begonnen waren met het beleggen van diensten waarin predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten voorgingen. De eerste 10 jaar na de oprichting functioneerde de gemeente als een afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Akkrum. De gemeente werd geïnstitueerd op 24 november 1948. De gemeente bestond toen uit ‘10 mannelijke leden met hun vrouwen en kinderen en een alleenstaande heer’. De leden die de gemeente destijds hebben opgericht handelden vanuit een verlangen om ‘de Bijbel, Gods Woord als richtsnoer te kiezen en de zuivere verkondiging van de waarheid te zoeken’ .Ook nu nog kenmerkt dat verlangen de gemeente. Centraal staat de ‘schriftuurlijk-bevindelijke’ prediking. Enerzijds moet de prediking objectief, zuiver schriftuurlijk (Bijbels) zijn. Anderzijds moet de geloofservaring, de bevinding, rechtstreeks uit deze prediking voortkomen. Momenteel telt de gemeente circa 300 leden en doopleden. Predikanten die de gemeente dienden: ds. D. Hakkenberg (1985-1990), ds. M. Golverdingen (1993-1997), ds. C.G. Vreugdenhil (1999-2004) en ds. J.B. Zippro (2013 - 2018). Momenteel is de gemeente vacant. Er wordt viermaal per jaar een beroep uitgebracht voor een eigen herder en leraar.

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij