Stel dat u meer wilt weten over God, Jezus, de Bijbel en geloven. In dat geval bent u altijd welkom voor het brengen van een bezoek aan één van onze diensten. De diensten beginnen normaal gesproken elke zondag om 10:00 uur en 16:00 uur. Alle activiteiten van onze gemeente vindt in de agenda. Mocht u niet gewend zijn een kerk te bezoeken dan vraagt u zich mogelijk af hoe een kerkdienst in z'n werk gaat en of er bepaalde regels zijn.

Bij ons verlopen de kerkdiensten doorgaans volgens een vast patroon. Ongeveer 20 minuten van tevoren gaan de deuren open. Gemeenteleden en bezoekers zoeken een plaats in één van de kerkbanken. Er zijn geen vaste plaatsen. Mocht u er prijs op stellen geholpen te worden bij het vinden van een plekje dan is er meestal wel iemand die u daarbij kan helpen. Voordat de dienst kunt u luisteren naar het orgelspel. Op het tijdstip dat de dienst begint komt de voorganger (ouderling of predikant) samen met de kerkenraad de kerk binnen. Na een moment van stil gebed (waarbij de kerkenraad en sommige mannen gaan staan) spreekt de voorganger de zegen uit en geeft een psalmvers op. Er wordt bij ons gezongen uit de berijming van 1773. Daarna leest een ouderling de tien geboden voor of de 12 artikelen van het geloof. Opnieuw wordt er gezongen waarna een stukje uit de Bijbel wordt voorgelezen. Hierna gaat degene die tijdens de dienst de leiding heeft voor in gebed. Daarin vraagt hij of God zijn zegen wil geven over de preek en worden verschillende noden en zorgen aan God voorgelegd. Ook is er sprake van dankzegging voor veel dingen die God ons geeft. Dit gebed duurt 10 tot 20 minuten. Opnieuw wordt er gezongen waarbij er twee collectezakken door de gemeente gaan. U bent natuurlijk niet verplicht er wat in te stoppen. Dan volgt de kern van de dienst: een preek van ongeveer 45 minuten. Tussendoor wordt meestal nog twee keer gezongen. Er wordt afgesloten met gebed, zingen. Na het laatste vers gaat iedereen staan (behalve diegenen die slecht ter been zijn). Terwijl iedereen staat spreekt de voorganger de zegen uit. Eerst vertrekt de kerkenraad. Daarna tijdens het uitleidend orgelspel vertrekken de gemeenteleden. Vaak wordt er na de dienst op het kerkplein nog wat gepraat en is er gelegenheid voor ontmoeting.

Wanneer u onze gemeente bezoekt zal opvallen dat meisjes en vrouwen een hoofddeksel dragen. Ook dragen meisjes en vrouwen een rok. Bent u anders gekleed? Laat dat geen belemmering vormen onze dienst te bezoeken. Van bezoekers vragen we alleen eerbied tijdens de dienst. Er zijn geen kledingvoorschriften.

Aangezien het hinderlijk kan zijn als er baby's en erg jonge kinderen tijdens een dienst in de kerkzaal verblijven, is er normaal gesproken elke zondagmorgen en -middag een kindercrèche. Hier kunt u uw kinderen heen brengen. Ook op de meeste andere christelijke feestdagen is er een kindercrèche, uitgezonderd de diensten die 's avonds gehouden worden.

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij