Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Johannes 21:7b. Hoe Jezus zich bekend maakt.

Handelingen 20:12.  Een onvergetelijke kerkdienst.

Markus 5:36c.  Het geloof van Jaïrus in de Levensvorst.

Johannes 19:30  De stervende Borg. Goede vrijdag.

Johannes 19:32-37 Drieërlei getuigenis van het sterven van de Heere Jezus.

Psalm 34:7  Biddag van een ellendige.  Biddag

Nehemia 1:4b  Nehemia, de biddende schenker. Biddag.

Johannes 18:36,37. Het koninkrijk van Jezus.

Lukas 11:13.  Een betrouwbare en hoopgevende belofte voor ons en onze kinderen. Doopdienst.

Johannes 1: 41 t/m 43.  Een leidsman tot de Zaligmaker.

Agenda

zondag 24 september 2023 10:00
ds. J. Janse
zondag 24 september 2023 16:00
ds. J. Janse
zondag 8 oktober 2023 10:00
ds. C.G. Vreugdenhil
zondag 8 oktober 2023 16:00
ds. C.G. Vreugdenhil