Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Psalm 79:9  Het gebed van Asaf. Biddag dienst.

1 Koningen 3:9. Het gebed van Salomo. Biddag dienst.

Kolossensen 2:13 t/m 15.  De hoop door Christus' kruisoffer.  Doopdienst.

Markus 7:33,34. Christus opent oren en mond.

Johannes 2:11. Het eerste teken van Jezus op de bruiloft te Kana.

Markus 1: 9,10a. Jezus' doop.

Openbaringen 1: 7. Jezus komt! Oudejaarsdienst.

Lukas 2: 17,18.  De herders en het Kind van Bethlehem.

Lukas 2: 9, 10, 11a. De kerst boodschap in de velden van Efratha.

Lukas 1: 78. Zacharias nadert het einde van zijn lofzang.

Agenda

zondag 20 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 20 juni 2021 16:00
ds. D. W. Tuinier - Bediening Heilige Doop
zondag 27 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 27 juni 2021 16:00
Leesdienst