Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Kolossenzen 1:3 t/m 6.  Paulus' brief aan de gemeente van Kolosse.

Lukas 16:1 t/m 13. De onrechtvaardige rentmeester.

Mattheus 13:3, 7-9, 22,23.  Een zaaier ging uit (2)

Mattheus 13:3-6.  Een zaaier ging uit (1)

Handelingen 17:30,41. De prediking van Paulus op de Areopagus.

Psalm 84:3 t/m 5  Een verlangen naar het huis van de Heere.

Handelingen 13:48. Zaligheid voor de heidenen.

1 Timotheus 6:12 De goede strijd des geloofs. Belijdenisdienst.

Handelingen 26: 27 t/m 29. Volgeling van Christus.

Mattheus 11:29. Hoe Christus vermoeiden en belasten rust geeft.

Agenda

zondag 29 januari 2023 10:00
Leesdienst
zondag 29 januari 2023 16:00
Leesdienst