Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Psalm 25: 12,13. Leven in de vreze des Heeren. Doopdienst.

Psalm 87. Een lofzang op God's Sion.

Johannes 11:25,26. Leven door Jezus' opstanding.

Mattheus 28:19,20. De discipelen en de prediking.

psalm 85:11,12  Drie wonderlijke ontmoetingen. Doopdienst.

Mattheus 9:38.  Jezus'opdracht om te bidden voor arbeiders in Zijn oogst.

Hebreeën 13:20,21 Een gezegend Pasen toegebeden. Openbare Belijdenis.

Mattheus 27:32. Het kruisdragen.

2 Samuel 9:13. Davids blijvende zorg voor Mefiboseth. Dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.

2 Samuel 9:11b  Aan de tafel van de koning. Bediening Heilig Avondmaal.

Agenda

zondag 20 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 20 juni 2021 16:00
ds. D. W. Tuinier - Bediening Heilige Doop
zondag 27 juni 2021 10:00
Leesdienst
zondag 27 juni 2021 16:00
Leesdienst