Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

1 Timotheus 6:12 De goede strijd des geloofs. Belijdenisdienst.

Handelingen 26: 27 t/m 29. Volgeling van Christus.

Mattheus 11:29. Hoe Christus vermoeiden en belasten rust geeft.

Psalm 73. Asaf tot God gebracht.

Genesis 5:24. 'Henoch'. 

Handelingen 4:12. De naam 'Jezus'. Doopdienst.

Handelingen 8: 26, 35. De leiding van Gods Geest. Doopdienst.

1 Thessalonicenzen 5:19 Het uitblussen van de Geest.

Hebreeën 12:1 t/m 3 De christelijke loopbaan.

Jesaja 32:15.  De Geest uit de hoogte.

Agenda

zondag 22 mei 2022 10:00
Leesdienst
zondag 22 mei 2022 16:00
Leesdienst
donderdag 26 mei 2022 10:00
Leesdienst - Hemelvaartsdag
zondag 29 mei 2022 10:00
ds. H. Brons