Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Johannes 18:36,37. Het koninkrijk van Jezus.

Lukas 11:13.  Een betrouwbare en hoopgevende belofte voor ons en onze kinderen. Doopdienst.

Johannes 1: 41 t/m 43.  Een leidsman tot de Zaligmaker.

Jesaja 51:6 Een zekere toekomst. 1. Zeker voorbijgaan, 2. Zeker blijven.  Oudejaarsdienst.

Galaten 4:19  De geboorte van Christus in het hart

Lukas 2:7 De geboorte van de Heere Jezus.

Exodus 2:1 t/m 4  De geboorte van een verlosser of de kleine Mozes en zijn ouders.  Doopdienst.

Genesis 15: 6.  De HEERE verschijnt opnieuw aan Abram.

Jeremia 8: 18 t/m 22. Een drievoudige klacht over Sion. Dankdag.

Richteren 15:14 t/m 19. Simsons dankdag. Dankdag.

Agenda

zondag 29 januari 2023 10:00
Leesdienst
zondag 29 januari 2023 16:00
Leesdienst