Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Jesaja 40:9.  De goede boodschap van Gods aanwezigheid. Bediening Heilig Avondmaal.

2 Korinthe 13:5. Een ernstige oproep van Paulus tot zelfonderzoek.

Kolossenzen 1:9 t/m 11. Paulus' voorbede voor de gemeente van Kolosse.

Kolossenzen 1:3 t/m 6.  Paulus' brief aan de gemeente van Kolosse.

Lukas 16:1 t/m 13. De onrechtvaardige rentmeester.

Mattheus 13:3, 7-9, 22,23.  Een zaaier ging uit (2)

Mattheus 13:3-6.  Een zaaier ging uit (1)

Handelingen 17:30,41. De prediking van Paulus op de Areopagus.

Psalm 84:3 t/m 5  Een verlangen naar het huis van de Heere.

Handelingen 13:48. Zaligheid voor de heidenen.

Agenda

zondag 22 mei 2022 10:00
Leesdienst
zondag 22 mei 2022 16:00
Leesdienst
donderdag 26 mei 2022 10:00
Leesdienst - Hemelvaartsdag
zondag 29 mei 2022 10:00
ds. H. Brons