Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Johannes 14: 26b. Onderwijs van de onmisbare Leermeester.  Doopdienst.

Handelingen 2:39. De beloofde gaven van de Heilige Geest.

Jesaja 44: 3 t/m 5. De beloofde Pinkstergeest.

Johannes 21:7b. Hoe Jezus zich bekend maakt.

Handelingen 20:12.  Een onvergetelijke kerkdienst.

Markus 5:36c.  Het geloof van Jaïrus in de Levensvorst.

Johannes 19:30  De stervende Borg. Goede vrijdag.

Johannes 19:32-37 Drieërlei getuigenis van het sterven van de Heere Jezus.

Psalm 34:7  Biddag van een ellendige.  Biddag

Nehemia 1:4b  Nehemia, de biddende schenker. Biddag.

Agenda

zondag 29 januari 2023 10:00
Leesdienst
zondag 29 januari 2023 16:00
Leesdienst