Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Jeremia 31:3 laatste gedeelte. De trekkende verbondsliefde van God. Bediening Heilig Avondmaal.

Johannes 11:25 t/m 27.  Christus, de opstanding en het leven.

Genesis 8:20 Het brandoffer bij de Arrarat.

Psalm 74: 19,20a.  Uit Asaf's smaakgebed.

Jesaja 56:1.  Opdracht en een belofte.

Psalm 29. Glorie aan God!

Psalm 13. Een klagend lied vol geloof.

Psalm 5. Aanwijzingen voor persoonlijk gebed.

Lukas 19:1 t/m 10. Jezus zoekt Zacheüs.

Handelingen 5:19,20.  Getuigen.

Agenda

zondag 29 januari 2023 10:00
Leesdienst
zondag 29 januari 2023 16:00
Leesdienst