Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Genesis 15: 6.  De HEERE verschijnt opnieuw aan Abram.

Jeremia 8: 18 t/m 22. Een drievoudige klacht over Sion. Dankdag.

Richteren 15:14 t/m 19. Simsons dankdag. Dankdag.

Lukas 13:19. De gelijkenis van het mosterdzaad. Doopdienst.

Jesaja 38:17. Hizkia's danklied na een ernstige ziekte.

Markus 6:37b. De opdracht van de Zaligmaker aan Zijn discipelen. Bevestiging ambtsdragers.

Jesaje 55:6 t/m 9.  Een liefdevolle oproep tot bekering.

Johannes 10:9 Jezus als de deur der schapen.

Josua 3:11. De Ark des Heeren baant een pad.

1 Johannes 4: 19.  Het geheim van de liefde. Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal.

Agenda

zondag 22 mei 2022 10:00
Leesdienst
zondag 22 mei 2022 16:00
Leesdienst
donderdag 26 mei 2022 10:00
Leesdienst - Hemelvaartsdag
zondag 29 mei 2022 10:00
ds. H. Brons