Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Johannes 19:32-37 Drieërlei getuigenis van het sterven van de Heere Jezus.

Psalm 34:7  Biddag van een ellendige.  Biddag

Nehemia 1:4b  Nehemia, de biddende schenker. Biddag.

Johannes 18:36,37. Het koninkrijk van Jezus.

Lukas 11:13.  Een betrouwbare en hoopgevende belofte voor ons en onze kinderen. Doopdienst.

Johannes 1: 41 t/m 43.  Een leidsman tot de Zaligmaker.

Jesaja 51:6 Een zekere toekomst. 1. Zeker voorbijgaan, 2. Zeker blijven.  Oudejaarsdienst.

Galaten 4:19  De geboorte van Christus in het hart

Lukas 2:7 De geboorte van de Heere Jezus.

Exodus 2:1 t/m 4  De geboorte van een verlosser of de kleine Mozes en zijn ouders.  Doopdienst.

Agenda

zondag 22 mei 2022 10:00
Leesdienst
zondag 22 mei 2022 16:00
Leesdienst
donderdag 26 mei 2022 10:00
Leesdienst - Hemelvaartsdag
zondag 29 mei 2022 10:00
ds. H. Brons