Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Openbaringen 4:3b De regenboog rondom de troon in de hemel. Doopdienst.

Spreuken 30:31c. Een niet tegen te stane Koning. Oudejaarsdienst.

Lukas 1:53. Een boodschap voor hongerigen en rijken.

Psalm 94:19.  Troost voor verwarde zielen.

Mattheus 24:37 t/m 39. De toekomst van de Zoon des Mensen.

Genesis 4:1 t/m 5a. Dankdag voor Kaïn en Abel. Dankdag.

Openbaringen 5:6. Zicht op het Lam Gods.

Handelingen 4:24 t/m 30. Eenn gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Bevestiging ambtsdragers.

1 Samuel 30:6. Davids sterkte in God.

Jeremia 31:9 en 12. De zegen van God in de terugkeer naar Sion. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal.

Agenda

zondag 29 januari 2023 10:00
Leesdienst
zondag 29 januari 2023 16:00
Leesdienst