Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

1 Kronieken 11:17,18,19. Het water uit Bethlehems bornput.

Handelingen 8:37b De geloofsbelijdenis van de Moorman.

Jeremia 31:9. De terugkeer door de Heilige Geest.

Handelingen 2:37 t/m 39. De vraag van de pinksterlingen. Doopdienst.

2 Timotheus 2:8.  Vergeet Pasen niet!

Johannes 21:19. De les van de Meester aan Petrus. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal

Johannes 21:17 De vraag van de Meester aan Simon Petrus. Bediening Heilig Avondmaal.

Job 19:25,26,27. Het geloofsvertrouwen van Job.

Johannes 19:37b Een drievoudig getuigenis. Goede Vrijdag.

Ezechiël 36:26b.  Wat God belooft.  Doopdienst.

Agenda

zondag 3 maart 2024 10:00
Leesdienst
zondag 3 maart 2024 16:00
Leesdienst
zondag 10 maart 2024 10:00
Leesdienst
zondag 10 maart 2024 16:00
Leesdienst

Aanmelden

Onthoud mij