Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Openbaringen 2:8 t/m 11. De heilige oorlog van Smyrna's gemeente.

Markus 9:24. Een hartelijke belijdenis. Doop en belijdenis dienst.

Lukas 23:44 t/m 46. Het sterven van de Borg. Goede Vrijdag.

Jesaja 53:10. Christus, de enige naam tot zaligheid. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal.

Jesaja 53:5. Het Lam Gods. Bediening Heilig Avondmaal.

Jesaja 28:16. Jezus, de grond der zaligheid.

Hooglied 2:1 t/m 7. De hartelijke en wederzijdse verbondenheid tussen Christus en Zijn Kerk. Voorbereiding H.A. 

Mattheus 15:24-28. Bedelen om brood, hoe een moeder bij Jezus blijft.

Mattheus 15:21-23. Bedelen om brood, hoe een moeder naar Jezus gaat. Doopdienst.

Mattheus 11:28. Christus' roepstem om tot Hem te komen.

Agenda

zondag 29 januari 2023 10:00
Leesdienst
zondag 29 januari 2023 16:00
Leesdienst