Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Handelingen 4:24 t/m 30. Eenn gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Bevestiging ambtsdragers.

1 Samuel 30:6. Davids sterkte in God.

Jeremia 31:9 en 12. De zegen van God in de terugkeer naar Sion. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal.

Jeremia 31:3 laatste gedeelte. De trekkende verbondsliefde van God. Bediening Heilig Avondmaal.

Johannes 11:25 t/m 27.  Christus, de opstanding en het leven.

Genesis 8:20 Het brandoffer bij de Arrarat.

Psalm 74: 19,20a.  Uit Asaf's smaakgebed.

Jesaja 56:1.  Opdracht en een belofte.

Psalm 29. Glorie aan God!

Psalm 13. Een klagend lied vol geloof.

Agenda

zondag 22 mei 2022 10:00
Leesdienst
zondag 22 mei 2022 16:00
Leesdienst
donderdag 26 mei 2022 10:00
Leesdienst - Hemelvaartsdag
zondag 29 mei 2022 10:00
ds. H. Brons