Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Mattheus 15:24-28. Bedelen om brood, hoe een moeder bij Jezus blijft.

Mattheus 15:21-23. Bedelen om brood, hoe een moeder naar Jezus gaat. Doopdienst.

Mattheus 11:28. Christus' roepstem om tot Hem te komen.

Openbaringen 4:3b De regenboog rondom de troon in de hemel. Doopdienst.

Spreuken 30:31c. Een niet tegen te stane Koning. Oudejaarsdienst.

Lukas 1:53. Een boodschap voor hongerigen en rijken.

Psalm 94:19.  Troost voor verwarde zielen.

Mattheus 24:37 t/m 39. De toekomst van de Zoon des Mensen.

Genesis 4:1 t/m 5a. Dankdag voor Kaïn en Abel. Dankdag.

Openbaringen 5:6. Zicht op het Lam Gods.

Agenda

zondag 22 mei 2022 10:00
Leesdienst
zondag 22 mei 2022 16:00
Leesdienst
donderdag 26 mei 2022 10:00
Leesdienst - Hemelvaartsdag
zondag 29 mei 2022 10:00
ds. H. Brons