Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Jesaja 44:3 t/m 5. De Heilige Geest.

Job 19:25 t/m 27. Jobs verwachting van de opstanding.

Johannes 15:1 t/m 3. De wijnstok en de vrucht.

Psalm 68:19. Davids profetie over de Hemelvaartskoning.

Hebreeën 7:24,25. Jezus Christus, de hemelse Hogepriester.

Johannes 20:19 t/m 23. Christus' verschijning aan de discipelen.

2 Koningen 13:21, Het graf van Elisa.

Psalm 22:7a. Christus' middelaarsliefde afgebeeld in een worm.

Openbaringen 2:8 t/m 11. De heilige oorlog van Smyrna's gemeente.

Markus 9:24. Een hartelijke belijdenis. Doop en belijdenis dienst.

Agenda

zondag 3 juli 2022 10:00
Leesdienst
zondag 3 juli 2022 16:00
ds. W. Silfhout
zondag 10 juli 2022 10:00
Leesdienst
zondag 10 juli 2022 16:00
Leesdienst