Coronavirus

Zoals u hebt vernomen via de media heeft de overheid, vanwege de voortgaande zorgen rondom het Corona-virus, bijeenkomsten van meer dan 100 mensen verboden.

Ook binnen de kring van onze gemeenten is hierover nagedacht door vertegenwoordigers van verschillende deputaatschappen. Zij hebben een advies hieromtrent gegeven dat te vinden is op www.gergeminfo.nl

Wij hebben besloten dit advies op te volgen. Dat betekent dat er vanaf heden geen kerkdiensten in ons kerkgebouw gehouden zullen worden door onze gemeente.

Wel zal de kerkenraad op zondagmorgen 10.00 uur en op zondagmiddag om 16.00 uur zorgen voor een kerkdienst via de kerktelefoon, via live beeld op kerkdienstgemist.nl en via de de kerktelefoon op deze website. Wij vragen u deze diensten te volgen en zo mee te leven in het gebed met elkaar en met elkaar dezelfde preek te beluisteren.

Collecten via bankoverschrijving.

De collecten lopen nu alleen via de bank. U wordt verzocht om uw bijdragen over te maken op rek nr NL17 RABO 0162212364 met vermelding van het collectedoel. 

Verdere activiteiten.
De kerkenraad heeft ook besloten om tot nader bericht geen catechisaties te geven, en eveneens de verenigingsavonden af te gelasten.

Laten we met alle zorgen over deze omstandigheden gaan tot de troon der genade, om de Heere te bidden om Zijn ontferming. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw wijkouderling.

De kerkenraad


Van harte welkom op de officiële website van de gereformeerde gemeente te Groningen. Deze website is bedoeld om u een beeld te geven van wie wij zijn. Behalve achtergrondinformatie over onze gemeente, kerkgebouw en verenigingswerk kunt u ook op deze site terecht voor actuele informatie zoals predikbeurten, gemeenteavonden en andere activiteiten.

Bent u zomaar hier langs gesurft of speciaal hier naar toe gekomen om wat op te zoeken? Hoe u hier terecht bent gekomen vinden we niet zo belangrijk. Wij vinden het fijn u hier te ontmoeten en hopen dat u vindt wat u zoekt.

De naam van de kerk, Magnalia Dei, betekent: "De grote werken van God" en is ontleend aan Handelingen 2:11. De tekst prijkt in grote letters op ons kerkgebouw. Als voortdurende herinnering aan de uitstorting van de Heilige Geest op de dag van het pinksterfeest. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.


Opschrift kerkgebouw

Agenda

zondag 7 juni 2020 10:00
Leesdienst
zondag 7 juni 2020 16:00
Leesdienst
zondag 14 juni 2020 10:00
Leesdienst
zondag 14 juni 2020 19:00
ds. J. van Rijswijk