Coronavirus

Op verschillende plaatsen in de Psalmen lezen we over een verlangen naar het opgaan naar Gods huis. Dit verlangen heeft een duidelijke richting, namelijk het mogen ontmoeten van de Heere in Zijn gunst. In de afgelopen tijd werd dit verlangen ook onder ons gevoeld en moesten we de kerkgang node missen. Daarom is er blijdschap dat we na enige tijd weer uitzicht mogen hebben op een kerkgang met gemeenteleden al is het in het begin nog bescheiden.

Gemeentezang is ingetogen toegestaan. De toewijzing van zitplaatsen gebeurt door hulpkosters die zijn te herkennen aan een oranje hesje. Ook de volgorde van het verlaten van de kerk wordt door hen geregeld. Het verzoek is ook buiten de kerk de 1.5 meter regel te respecteren en de toegangsdeur en hal van de kerk zoveel mogelijk vrij te houden.

De kerkdiensten zijn via live beeld op kerkdienstgemist.nl te bekijken en via de kerktelefoon op deze website te beluisteren. Wij vragen u deze diensten te volgen en zo mee te leven in het gebed met elkaar en met elkaar dezelfde preek te beluisteren.

Collecten

De collecten lopen nu via de GIVT-app of door een overschrijving te doen naar bankrekening NL 17 RABO 0162212364 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Groningen met vermelding van het collectedoel. 

     

Laten we met alle zorgen over deze omstandigheden gaan tot de troon der genade, om de Heere te bidden om Zijn ontferming. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw wijkouderling.

De kerkenraad


Van harte welkom op de officiële website van de gereformeerde gemeente te Groningen. Deze website is bedoeld om u een beeld te geven van wie wij zijn. Behalve achtergrondinformatie over onze gemeente, kerkgebouw en verenigingswerk kunt u ook op deze site terecht voor actuele informatie zoals predikbeurten, gemeenteavonden en andere activiteiten.

Bent u zomaar hier langs gesurft of speciaal hier naar toe gekomen om wat op te zoeken? Hoe u hier terecht bent gekomen vinden we niet zo belangrijk. Wij vinden het fijn u hier te ontmoeten en hopen dat u vindt wat u zoekt.

De naam van de kerk, Magnalia Dei, betekent: "De grote werken van God" en is ontleend aan Handelingen 2:11. De tekst prijkt in grote letters op ons kerkgebouw. Als voortdurende herinnering aan de uitstorting van de Heilige Geest op de dag van het pinksterfeest. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.


Opschrift kerkgebouw

Agenda

zondag 3 oktober 2021 19:00
ds. A. J. de Waard
zondag 17 oktober 2021 16:00
ds. C. J. Meeuse